കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും മൂലം ഇരിട്ടി, കൊട്ടിയൂർ മേഖലകളിലെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. നിരവധി വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു. ഐആർപിസിയുടെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും പ്രവർത്തകർ മണ്ണും ചെളിയും മറ്റും കയറിയ വീടുകൾ ശുചീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നാനൂറിലധികം പ്രവർത്തർ ആഗസ്ത് 26ന് ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിറങ്ങി. 22 വീടുകൾ ശുചീകരിച്ചു.