Search
Blood Group Name Address Sex Phone  
B+ve Jisha P Panniyur Female 9400635269
B+ve Shyni Prakash Bakkalam Female 9142636017
O+ve TV Sureshkumar Pattuvam Male 9947212833
A+ve Vasudevan MV Pattuvam Male 9562061116
B+ve Jithin KV Morazha Male 9747611803
O-ve Prashobh KT Morazha Male 9961797996
AB+ve KT Krishnadas Morazha Male 9847825219
O+ve Ganesh PV Ariyil, Mullool Male 9747616130
O+ve Ratheesh K Pattuvam Male 9847816749
O+ve Sandeep P Pattuvam Male 8547845352
Page 7 of 14